PRIVACYVERKLARING - VIDAE

onderdeel van Bijzonder Leven v.o.f.

Hier lees je de privacy verklaring van Bijzonder Leven v.o.f. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Bijzonder Leven v.o.f.


In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Dreas Hermans & Gerlinde Zoodsma

Bijzonder Leven v.o.f.


Inhoud privacy verklaring

01 Inleiding

02 Doel gegevens

03 Ontvangers

04 Opslag periode

05 Beveiliging

06 Jouw rechten

07 Onze rechten en plichten


01 Inleiding

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Bijzonder Leven v.o.f.


Bijzonder Leven v.o.f. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01116068. 

De vennoten zijn Dreas (A.K.M.) Hermans en Gerlinde (G.W.) Zoodsma. 


Binnen de v.o.f. werken we met drie handelsnamen:

• Vidae; interim management, coaching, workshops en yoga

• El Galante; zeiltochten, teamtrainingen en lezingen

• Wijde Steeg Grou; vergaderruimte, workshopruimte en overnachtingen


Overal waar Bijzonder Leven v.o.f. genoemd wordt, omvat dit de drie handelsnamen en genoemde activiteiten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Bijzonder Leven v.o.f. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bijzonder Leven, neem dan gerust contact op.


02 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bijzonder Leven v.o.f. Deze worden hieronder toegelicht.


Het versturen van nieuwsbrieven

Op dit moment sturen wij geen e-mail nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven kunnen enerzijds commercieel zijn en anderzijds gericht zijn op kennisdeling. Wanneer wij over zouden gaan tot het versturen van nieuwsbrieven, zullen we dit kenbaar maken en jou om toestemming vragen.


Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact met ons opneemt via de website, mail of telefonisch. Deze gegevens hebben wij nodig voor bijvoorbeeld het maken van een reservering, het opmaken van een factuur of om informatie te sturen over de dienst. Wij vragen alleen de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.


Uitvoering van de dienst

Persoonlijke informatie ten behoeve van interim management opdrachten, coachtrajecten, teamtrainingen, workshops en yogalessen zullen uitermate vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens bewaren wij veelal zowel op papier als in de computer en zijn nodig voor de kwaliteit van de te leveren dienst.


03 Ontvangers

De gegevens die Bijzonder Leven v.o.f. ontvangt en verwerkt worden beheerd en verwerkt d.m.v.:


Microsoft Outlook, Excel en Word

Microsoft Outlook is welke wij gebruiken voor e-mail verkeer. Voor de gemeente zijn wij, in het kader van toeristenbelasting, verplicht een verblijfregistratie bij te houden. Dat vindt plaats in Excel. Word gebruiken wij bijvoorbeeld voor contracten, facturen, opdrachten etc.


Yourhosting

Yourhosting is onze hosting partij. Alle internetverkeer inclusief mailverkeer gaat via servers van Yourhosting.


Phoenix

Phoenix is het systeem waarmee wij onze websites gebouwd hebben.


04 Opslag periode

Jouw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Bijzonder Leven v.o.f., maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


De opslag van gegevens ten behoeve van coachtrajecten bewaren wij in afzonderlijke (e-mail) mappen waardoor deze twee jaar na afronden van het traject eenvoudig verwijderd kunnen worden. De naam van de map bestaat uit klantnaam en einddatum traject zodat duidelijk is wanneer het dossier verwijderd wordt.


De opslag van jouw gegevens in het kader van eventuele nieuwsbrieven is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen.


Op het moment dat je contact opneemt met Bijzonder Leven v.o.f. via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.


De websites van Bijzonder Leven v.o.f. verzamelen gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt binnen Phoenix. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Wij maken momenteel geen gebruik van Google Analytics.


Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Bijzonder Leven v.o.f. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord of PIN code.


De apparaten die jouw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord of PIN code. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de websites van Bijzonder Leven v.o.f. is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


06 Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bijzonder Leven v.o.f. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bijzonder Leven v.o.f. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bijzonder Leven v.o.f.


Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bijzonder Leven v.o.f. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bijzonder Leven v.o.f. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij na verzoek van jou.


Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bijzonder Leven v.o.f. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.


Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bijzonder Leven v.o.f. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.


Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Bijzonder Leven v.o.f. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@bijzonderleven.nl.


07 Onze rechten en plichten

Bijzonder Leven v.o.f. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden en uitvoeren van diensten of producten van Bijzonder Leven v.o.f.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.


De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bijzonder Leven v.o.f. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bijzonder Leven v.o.f. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.


Bijzonder Leven v.o.f. behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bijzonder Leven v.o.f. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bijzonder Leven v.o.f. te beschermen. Daarbij zullen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


Bijzonder Leven v.o.f.

Wijde Steeg 26

9001 AJ Grou


Dreas Hermans +31 6 250 68 111

Gerlinde Zoodsma +31 6 523 82 245


info@bijzonderleven.nl

KvK nummer 01116068