Veranderen voor teams

Bedrijven en organisaties willen steeds sneller leveren, tegen een hogere kwaliteit en met minder kosten. Willen of moeten, de concurrentie gaat immers door en de maatschappij verandert. Al snel komen dan termen op tafel als lean, verbetertrajecten, werkprocessen optimaliseren, continu verbeteren, gedrag van de medewerkers en cultuurverandering.


Veranderen is prima, soms nodig ook. Veranderingen zijn pas blijvend wanneer ze gedragen worden door de medewerkers. Als zij het veranderproces omarmen, komt er meer duidelijkheid en meer werkplezier.


Met Vidae begeleiden we veranderingen. Op organisatieniveau werkt Dreas bijvoorbeeld in de rol van interim manager waarbij zowel het operationele werk alsook een verandering gerealiseerd wordt. Op teamniveau werken Dreas en Gerlinde samen als organisatie adviseur/procesbegeleider en trainer/coach. Op individueel niveau kun je denken aan coachtrajecten. Deze neemt Gerlinde voor haar rekening.


Hoe ziet een team / verandertraject er globaal uit?

1. Sessie met verantwoordelijke(n) waarin aanleiding en doel duidelijk worden

2. Voorstel met plan van aanpak

3. GO / NO GO

4. Fase 1 verkennen en markeren; analyse, doelen en speerpunten vaststellen

5. Fase 2 leren en veranderen middels teamsessies, individuele sessies, opdrachten etc.

6. Fase 3 bestendigen en verankeren door bedrijf zelf met Vidae op de achtergrond

7. Evaluatie en follow-up

8. Afronding


Is het proces duidelijk?

In de fase van verkennen en markeren is het belangrijk om helder te krijgen of de gewenste verandering, het gewenste doel door een ieder zo ervaren wordt. Niet alleen management en leidinggevenden hebben een beeld bij de situatie, ook de medewerkers zelf hebben daar een idee bij. Waar wringt het, waar zitten knelpunten? Is het proces waarin gewerkt wordt duidelijk? Dit zal in de eerste fase van het traject aandacht krijgen.


Communiceren we helder met elkaar?

Overal waar mensen werken, werken zij (min of meer) samen. Het ene team en bedrijf doet dat wat gemakkelijker dan het andere. Dat heeft met persoonlijkheid, mentaliteit, ervaring en cultuur te maken. Communicatie is onmisbaar in samenwerking en het bereiken van resultaat. Wij geloven dat je communiceren en samenwerken kunt leren, individueel maar ook als team. Het gaat daarbij niet alleen om vaardigheden, om kunnen. Willen en doen zijn minstens zo belangrijk.


Wanneer in de tweede fase communicatie een belangrijk onderdeel is, geven wij geen standaard communicatie trainingen die op de plank klaarliggen maar werken met dat wat nodig is.


Bestendigen en verankeren

Een enkele sessie of training levert weinig op. Het is juist belangrijk dat verandering wordt verankerd. Een traject kent dan ook een bepaalde doorlooptijd met een helder begin, midden en eind. En een overdracht zodat de verandering daar niet stopt wanneer het traject voorbij is.


Wie doet wat?

Als bedrijf ga je een commitment aan, het commitment om een verandering te realiseren.

Dat vraagt tijd, geld en een volmondig ja. Het is onze taak het proces te begeleiden, het management en de medewerkers doen het werk. De verandering ontstaat zo van binnenuit.


De rollen bij Vidae zijn als volgt verdeeld: Dreas zijn focus ligt op het procesmatig werken en continu verbeteren. Hij is de organisatie adviseur/procesbegeleider. Gerlinde focust op de mens in het proces, op vaardigheden en gedrag. Zij is de trainer/coach.


Waarom Vidae?

Praktisch, professioneel en persoonlijk.


Dreas is een ervaren interim manager met een schat aan ervaring binnen verschillende bedrijven. Hij werkt doelgericht en stuurt op resultaat. Gerlinde spiegelt, geeft feedback op gedrag en onderzoekt, als dat nodig is, waar dat gedrag uit voortkomt.


Altijd is er sprake van maatwerk. We werken met wat er al is en doen niet meer dan wat nodig is.


Meer weten?

Wil jij als directeur of leidinggevende een verandering realiseren, praktisch procesmatig werken én aandacht voor het gedrag van de mensen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.


Kijk ook eens op de site van El Galante voor team trainingen aan boord